Kampsporter är komplexa stridssystem som har överförts från en generation kampsportare till en annan genom kodifierade kursplaner med tekniker, former och övningar.

Varje kampsport är ett kampsystem som återspeglar grundarens ideal och är utrustad med sin egen unika uppsättning principer och koncept.

Kampsporter kan kategoriseras och förstås på olika sätt:

 • Primär eller teknisk inriktning – kallas i allmänhet för den typ av kampsport som utövas.
 • Självförsvar eller kampinriktning.
 • Sportinriktning.
 • Hälsoorienterad
 • Andlig inriktning
 • Inre
 • Externa
 • Kulturella influenser

Även om vi försöker kategorisera en kampsport enligt dessa attribut, representerar motsatta kategorier i verkligheten olika sidor av en skala, och varje kampsport existerar någonstans längs denna skala.

Kampsporter är ett otroligt intressant ämne som ofta är fyllt av mytologiska karaktärer och historier. Dessa karaktärer och berättelser är vanligt förekommande när man utforskar kampsportens ursprung och historia som helhet. Det ger en ledtråd till tidlösheten hos kampsporten som sannolikt utnyttjades långt före en tid då människan ens började tänka formellt. Det har att göra med ett inneboende behov hos människor under hela vår existens att försvara oss själva och vår avkomma mot överhängande hot.

När våra behov utvecklades i takt med civilisationen fann människor emellertid en annan användning för kunskaperna om kampsport. Den blev ett medel för att koppla samman våra sinnen, kroppar och andar för att bilda en mer komplett och kapabel människa.

Det finns ett stort antal fördelar som har tillskrivits kampsporten, bland annat förbättrad hälsa, mentalt välbefinnande, andlig utveckling och självförsvar.

Lista med alla kampsporter

Nedan listar vi alla kampsporter som finns.

 1. Boxning
 2. Kickboxning
 3. MMA (Mixed Martial Arts)
 4. Taekwondo
 5. Kung Fu
 6. Karate
 7. Muay Thai
 8. Judo
 9. Jiu-Jitsu
 10. Sambo
 11. Wrestling
 12. Fencing
 13. Kendo
 14. Boxeo
 15. Sumo
 16. Aikido
 17. Hapkido
 18. Kyokushin
 19. Wing Chun
 20. Capoeira
 21. Krav Maga
 22. Systema
 23. Muye Dobo Tongji
 24. Silat
 25. Jeet Kune Do
 26. Wushu
 27. Eskrima / Kali / Arnis
 28. Savate
 29. Shito-ryu
 30. Brazilian Jiu-Jitsu
 31. Sanda
 32. Kajukenbo
 33. Kempo
 34. Kyudo
 35. Taido
 36. Shorinji Kempo
 37. Seido
 38. Shukokai

Notera att det kan finnas fler kampsporter än de som listas här. Detta är bara en lista med de mest kända och vanliga kampsporten. Det är svårt att säga exakt hur många olika kampsporter det finns eftersom det kan finnas många lokala varianter och traditionella kampsporter som inte är så välkända. Men det finns många olika kampsporter runt om i världen, inklusive både moderna och traditionella stilar. Några av de vanligaste moderna kampsporten är boxning, kickboxning, MMA, taekwondo, kung fu, karate och judo. Traditionella kampsporter inkluderar kung fu, karate, kendo, krav maga, muay thai och silat.